CEEX - M1-4044 GESTIONARE - SECURITATEA SISTEMELOR ȘI ACȚIUNILOR
MILITARE ȘI CIVIL-MILITARE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ȘI CONFLICTELOR ARMATE