CEEX - M1-4044 GESTIONARE - SECURITATEA SISTEMELOR ȘI ACȚIUNILOR
MILITARE ȘI CIVIL-MILITARE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ȘI CONFLICTELOR ARMATE

Parteneri

 

Conducător de proiect: Universitatea Națională de Apărare "Carol I"
Director de proiect: general de brigadă (r) dr. Gheorghe Văduva

  1. Conducător de Proiect și partener 1: Universitatea Națională de Apărare "Carol I", Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate.
  2. Partener 2: Academia Tehnică Militară. Responsabil de proiect: locotenent-colonel ing. dr. Eugen Boambă
  3. Partener 3: Academia de Studii Economice. Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Stelian Stancu
  4. Partener 4: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean

Durata proiectului: 2 ani și 3 luni (01 august 2006 - 30 octombrie 2008