CEEX - M1-4044 GESTIONARE - SECURITATEA SISTEMELOR ȘI ACȚIUNILOR
MILITARE ȘI CIVIL-MILITARE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ȘI CONFLICTELOR ARMATE

Despre proiect

 

Pe plan național, preocupările pentru identificarea, analiza, sinteza, cunoașterea și valorificarea indicatorilor de stare și de dinamică în ceea ce privește crizele și conflictele sunt sporadice și empirice. În general, cauzele care generează crize și conflicte armate nu sunt analizate în complexitatea și determinările lor, ci doar sub aspectul efectelor trecute sau prezente. Aceste cauze nu sunt totdeauna sesizabile, au dezvoltări neliniare și chiar haotice și necesită o abordare științifică amplă, analitică și, în același timp, sintetică, folosindu-se un sistem de indicatori de stare și de dinamică prin care să se poată sesiza din timp variația condițiilor, a împrejurărilor și a factorilor generatori de crize și conflicte, precum și a efectului insecurizant predictibil. Securitatea și securizarea sistemelor militare și civil-militare folosite în teatrele de operații sau în diferite alte împrejurări se limitează la ceea ce se numește asigurarea dispozitivelor și acțiunilor și sunt menite, în general, să evite surprinderea strategică și tactică și să mențină capacitatea operațională a forței. Ceea ce s-a realizat până acum este o securitate de reacție, pasivă. Este necesară o securitate activă, preventivă, cu mecanisme și sisteme de autoadaptare la condițiile concrete ale situației, la dinamica vulnerabilităților, a pericolelor, amenințărilor și riscurilor asociate, asumate sau impuse.


Războiul bazat pe Rețea, dinamica fără precedent a crizelor și conflictelor armate, acțiunile teroriste impun o nouă abordare a pericolului, amenințării și, respectiv, a modalităților de securizare intrinsecă și extrinsecă a sistemelor și acțiunilor. Războiul bazat pe Rețea, ca și alte acțiuni folosite în gestionarea crizelor și conflictelor, este tratat din ce în ce mai mult în parametri de afacere, adică în termeni de eficiență și ineficiență și, de aceea, modelele folosite în analiza și evaluarea economică sunt deosebit de utile și în analiza și cunoașterea fenomenului crizelor, conflictelor armate și războaielor.

 

Aceste modele, ca și altele, din mai toate domeniile vieții economice, sociale, politice, militare și chiar culturale îndeamnă la o abordare teoretică și pragmatică mai amplă, care să genereze o nouă paradigmă a securității sistemelor și acțiunilor militare în gestionarea crizelor și conflictelor armate la început de mileniu.