CEEX - M1-4044 GESTIONARE - SECURITATEA SISTEMELOR ȘI ACȚIUNILOR
MILITARE ȘI CIVIL-MILITARE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ȘI CONFLICTELOR ARMATE

Etape

 

Etapa 1. Dezvoltarea unei baze de date și a unei metodologii de analiză a crizelor și conflictelor armate pentru: cunoașterea și aprofundarea fenomenului crizelor și conflictelor armate.

 

Durata: August-decembrie 2006.

 

 

Etapa 2. Identificarea, prin cercetare proprie și cooperare internațională, a tipologiei sistemelor militare și civil militare folosite în gestionarea crizelor și conflictelor. Evaluarea eficienței acțiunilor structurilor militare și civil-militare naționale, ale NATO și UE în gestionarea crizelor și conflictelor armate și a securizării acestora.

 

Durata: 01 ianuarie 2007-30 decembrie 2007.

 

 

Etapa 3. Elaborarea unui model descriptiv și matematic de monitorizare, analiză, evaluare, diagnosticare și prognozare a situațiilor de crize și conflicte armate și a impactului acestora asupra securității sistemelor militare și civil-militare (testarea lui în teatrele de operații). Elaborarea unei lucrări-ghid, cu un aparat matematic dezvoltat și un sistem de indicatori de stare și de dinamică, utilă în analiza crizelor și securizarea sistemelor militare și civil-militare.

 

Durata: 1 ianuarie 2008-30 octombrie 2008.