CEEX - M1-4044 GESTIONARE - SECURITATEA SISTEMELOR ȘI ACȚIUNILOR
MILITARE ȘI CIVIL-MILITARE ÎN GESTIONAREA CRIZELOR ȘI CONFLICTELOR ARMATE

Contact


ROMÂNIA

Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securiate

Șoseaua Panduri, nr.68-72,
sector 5, București
Telefon: 319.56.49
Fax: 319.55. 93
E-mail:cssas@unap.ro

Adresa web a CSSAS: http://cssas.unap.ro